ข้อมูลเพิ่มเติม บริการชิปปิ้ง มีสินค้าใช้สิทธิพิเศษ และ สินค้าติดใบอนุญาต อะไรบ้าง

สินค้าใช้สิทธิพิเศษ เช่น RCEP / FORM E / FORM D / CO / CERTIFICATE OF ORIGIN / BOI / 19 ทวิ

สินค้าติดใบอนุญาต เช่น อย / มอก/ สมอ / กสทช / เกษตร / ประมง / ปศุสัตว์ และอื่นๆ 

 

Visitors: 349,973