OCEAN FREIGHT SERVICE

OCEAN FREIGHT SERVICES

ขนส่งทางเรือ

           การขนส่งทางเรือเหมาะสำหรับสินค้าทั่วไปที่มีขนาดกลางถึงใหญ่มากและจำนวนมากๆ สามารถจองพื้นที่ในการขนส่งได้ง่าย ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการขนส่งทางอากาศมาก ข้อเสียของการขนส่งทางเรือคือ ใช้เวลาในการขนส่งค่อนข้างนาน และในบางพื้นที่ที่อยู่ไกลหรือมีการขนส่งไปน้อย จะมีเพียงไม่กี่สายเรือให้บริการ บางครั้งจึงไม่สามารถเจาะจงเวลาเดินทางได้

          We has accumulated experiences, knowhow and put strong emphasis on transporting & handling cargoes. Its professionalism in this particular field is based on the mission to provide refined services to all our clients. In addition to your freight forwarding needs, we also offer freight storage. All your freight and packages can be stored in our facility and shipped to you according to your instructions and specifications.


Visitors: 346,368