ภาษาไทย


1. เดินพิธีการศุลกากร ทำประกันสินค้า

และ ขอใบอนุญาตต่างๆ

             การเดินพิธีการศุลกากรปัจจุบันใช้ระบบ Paperless เป็นขั้นตอนในการเคลียร์สินค้าออกจากศุลกากร ซึ่งทางบริษัทของเรามีความชำนาญเป็นอย่างมากในการเคลียร์สินค้าทุกประเภท รวมถึงการจัดการทางด้านภาษีแบบต่างๆ เช่น การขอคืนภาษี การใช้สิทธิ์ลดภาษีในการนำเข้าสำหรับสินค้าบางประเภท รวมถึงบริการทำประกันสินค้าทุกประเภทตามความเหมาะสมและตามความต้องการของลูกค้า 

 

 

2. บริการขนส่งทางอากาศ

             การขนส่งทางอากาศเหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า, สินค้าที่มีมูลค่าสูง หรือสินค้าที่มีขนาดเล็ก และไม่ต้องการความเสี่ยงที่จะเสียหายระหว่างการขนส่ง ข้อเสียของการขนส่งทงอากาศคือ ค่าใช้จ่ายสูง และอาจมีปัญหาเรื่องพื้นที่ถ้าเป็นสินค้าขนาดใหญ่

 

 

3. บริการขนส่งทางเรือ

             การขนส่งทางเรือเหมาะสำหรับสินค้าทั่วไปที่มีขนาดกลางถึงใหญ่มากและจำนวนมากๆ สามารถจองพื้นที่ในการขนส่งได้ง่ายค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการขนส่งทางอากาศมาก ข้อเสียของการขนส่งทางเรือคือใช้เวลาในการขนส่งค่อนข้างนาน และในบางพื้นที่ที่อยู่ไกลหรือมีการขนส่งไปน้อย จะมีเพียงไม่กี่สายเรือให้บริการ บางครั้งจึงไม่สามารถเจาะจงเวลาเดินทางได้

 

 

 4. บริการขนส่งภายในประเทศ

             บริการขนส่งภายในประเทศ บริการขนส่งสินค้าทางบก เช่น ส่งสินค้าจากโรงงานไปสู่ลูกค้าในจังหวัดต่างๆ, เคลื่อนย้ายสินค้า,จัดส่งกระจายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ประเภทของรถจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการเคลื่อนย้ายขนส่ง ไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10 ล้อ,  รถเทลเลอร์ยาว และรถเทลเลอร์สั้น ฯลฯ

 5. บริการส่งถึงที่หมาย

บริการขนส่งสินค้าข้ามประเทศจาก บ้านถึงบ้าน บริษัทถึงบริษัท โรงงานถึงโรงงาน หรือแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

Visitors: 349,970